Skip to content Skip to footer
ClientClient nameYear2024AuthorAuthor nameShare

Orff Yaklaşımı ile Müzik Oyunları Atölyesi 

Orff Yaklaşımı, şarkı söylemek, alkışlamak, çalgı çalmak , dans etmek gibi çocukların yapmaktan zevk aldıkları faaliyetlere dayanarak çocuklara müzik öğreten bir yaklaşımdır. Orff yaklaşımı, içerisinde drama , dans , ritim ve konuşma gibi temel öğrenim deneyimlerini barındırarak , insanın zaten içinde var olan yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmasını sağlar  Asıl amacı müziksel öğrenimdir, fakat okul öncesi dönemde şarkılı oyunlar, çocukların sadece müzik becerilerinin gelişimi için değil, fiziksel, sosyal ve duygusal, bilişsel açıdan ve yaratıcılıklarının gelişimleri için de önemlidir.

Müzik Oyunları ;  en az 4 , en fazla 8 çocuk ile , çocuklara uygun hazırlanmış ayakkabısız girilen bir ortamda gerçekleştirilmektedir.

Tumba, djembe, darbuka, kahon , marakas, çelik üçgen , tef ,ritim çubukları, guiro , boomwhackers , metalafon , piyano , flüt, ukulele gibi bir çok müzik aleti ve bir çok farklı materyal kullanılarak ders içeriği zenginleştirilir.