Skip to content Skip to footer
ClientClient nameYear2024AuthorAuthor nameShare

Bas Gitar; Melodik bir enstrüman olmasının yanı sıra ritmik bir çalgı olma özelliği taşıyan bas gitar çalışmaya ilk önce sağ el ile başlanır. Sonra sol eli güçlendirmek için çalışmalara yapılır. Temel müzik bilgisiyle birlikte Slep tekniğine giriş, temel armoni bilgisine girişle birlikte ise ilk seviyede solo bas şarkılarını armonik analizlerinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapılır.

Enstrüman eğitiminde kurumsal amacımız; sürdürülebilir bir kültür-sanat etkinlik alışkanlığı kazandırmanın yanında, öğrencinin bu çalgıyı sosyal hayatında da özgüvenli ve yetkin bir şekilde, kendini gerçekleştirme ve ifadesinde, ayrıcalıklı bir özelliği ile varolmasıdır.

Derslerimiz birebir yapılır ve ders süresi 45 dakikadır. Tüm öğrencilerimiz yıl ortasında ve sonunda düzenlenecek konserlerimizde seviye ve yaş gruplarına göre oluşturulacak orkestralarda ya da planlanan solo performansları ile yer alabileceklerdir.